Veilig en vitaal werken in Coronatijd

geplaatst in: Geen categorie | 0

Observatiemonitor van Voion. 
Door de Coronacrisis is het werken in het onderwijs in korte tijd ingrijpend veranderd. Om de ontwikkelingen van Corona op werken in het voortgezet onderwijs in beeld te brengen zonder het veld daarbij te belasten heeft Voion een observatiemonitor laten uitvoeren. Die is gebaseerd op mediaberichten, recent onderzoek en peilingen. De uitkomsten daarvan zijn samengebracht in een infographic die de ontwikkelingen overzichtelijk weergeeft. In de blog ‘Leraarschap in tijden van crisis’ schetst Ruud van der Aa (onderzoekscoördinator Voion) een beeld van de impact van de coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs.

‘Corona-arbocatalogus’ in ontwikkeling
Voion ontwikkelt in opdracht van de sociale partners een ‘Corona-arbocatalogus’, een aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO. Deze aanvulling moet scholen duidelijkheid bieden over waaraan zij in het kader van de Arbowet (minimaal) moeten voldoen. De Inspectie SZW gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus als referentie bij de handhaving.

Algemene informatie bij Voion
Werken tijdens de Corona pandemie