Nieuwste versies per onderwijssector van de algemene protocollen, richtlijnen en servicedocumenten

geplaatst in: Geen categorie | 0

 

Voor de aanpak in po, so, mbo en hbo/wo in het kader van COVID-19 maakten de sociale partners van betreffende sectoren en/of het ministerie van OCW vervolgversies van de eerdere documenten.

 

Definitieve richtlijnen MBO (website MBO Raad)
Servicedocument HBO/WO (Rijksoverheid/Ministerie van OCW)