Protocol-vo van de sociale partners voor de opstart voortgezet onderwijs beschikbaar

geplaatst in: Geen categorie | 0

Definitief protocol-vo d.d. 21 mei 2020

(7 mei: Het kabinet zal op 20 mei besluiten of een heropening van het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni a.s. onder voorwaarden verantwoord is. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, FvOv/NVOP, CNV Onderwijs, AOb en VO-raad, hebben een (voorlopig) protocol opgesteld dat scholen en de werknemers in staat stelt op een verantwoorde manier het onderwijs weer deels in fysieke vorm te organiseren. Het protocol is geschreven op basis van het afstandscriterium van 1,5 meter waarbij de druk op de publieke ruimte zo veel mogelijk beperkt moet worden. Daarbij is duidelijk dat maar op een beperkt aantal dagen in de week onderwijs kan worden verzorgd wanneer hieraan invulling wordt gegeven.)

Dit protocol zal bij eventueel gewijzigde richtlijnen dan wel bij nieuwe inzichten worden aangepast. Bij vragen verwijzen we in eerste instantie naar de Q&A’s die zullen worden gepubliceerd. Zie bovenaan voor het definitieve protocol-vo!