Wat gaat er gebeuren op de scholen?

geplaatst in: Geen categorie | 0

Beknopt overzicht naar aanleiding van de aangepaste Corona-maatregelen uit de persconferentie van de minister-president van 21 april jl.:

  • De scholen gaan weer (onder voorwaarden en gefaseerd) fysiek open, beginnend met het primair onderwijs open op 11 mei;
  • De planning is dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer (deels) naar school kunnen;
  • In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is;
  • Uitgangspunt is dat de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen blijft.

Protocollen sociale partners
Protocol opstart Basisonderwijs
Protocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO) / Speciaal Onderwijs (SO)

FAQ
Veelgestelde vragen met antwoorden van de Rijksoverheid (specifiek over het heropenen van de scholen in het po).

Factsheet
De factsheet van de Rijksoverheid (compact overzicht van huidige en toekomstige aanpassingen).

Rondom arbeidsvoorwaarden tijdens de Corona-scholensluiting
Het Team Juridisch van onze collegavereniging de KVLO stelden een FAQ op en werkt deze bij wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Kijk hier voor uw vragen en antwoorden inzake arbeidsvoorwaarden.