Eindexamen 2020: Handreiking ontwikkeling RV-toets

geplaatst in: Geen categorie | 0

 

Tips van Cito voor de becijfering van de resultaatverbeteringstoets

De slaag-zakregeling kent dit jaar vanwege COVID-19 een nieuw element: de resultaatverbeteringstoets (RV-toets). De uitwerking van de slaag-zakregeling is opgenomen in versie 2 van het servicedocument. In dit servicedocument staat dat Cito een handreiking zal schrijven om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toets.

De handreiking RV-toets is vanaf 22 april 2020 beschikbaar
In deze handreiking worden tips gegeven voor het maken van een RV-toets en een eerlijke becijfering. De tips zijn geen verplichting, maar een hulpmiddel. De handreiking bestaat uit vier delen:

  • deel A voor algemene tips en suggesties;
  • deel B waar antwoord wordt gegeven op cluster en/of vakspecifieke kwesties;
  • deel C voor tips voor een zorgvuldige normering;
  • deel D met bronnen en hulpmiddelen.

Voor vragen over de RV-toets en de schoolexamens kunt u terecht bij de Online helpdesk vo hulpbijexamens@cito.nl. Dit is een initiatief van Kennisnet, SLO en Cito (divisie onderzoek, kennis en innovatie).

Download complete Handreiking RV-toets