Project Versterking medezeggenschap stopt

geplaatst in: Geen categorie | 0

nvopPer 1 april 2020 is het project Versterking medezeggenschap gestopt. Samen met de betrokken ouder-, vak- en besturenorganisaties zorgt Onderwijsgeschillen voor het in standhouden van de waardevolle opbrengsten van dit project. De website infowms.nl biedt aan medezeggenschappers en bestuurders alle actuele informatie rondom de Wms (Wet medezeggenschap op scholen). Onderwijsgeschillen houdt deze website actueel. De producten van het project, zoals de handreikingen, de good practices en de MR scan, blijven op deze website beschikbaar.

Op 25 november organiseert Onderwijsgeschillen het WMS congres voor medezeggenschappers en bestuurders. Ook dit jaar verwachten wij dat het congres in Ede een inspirerende ontmoetingsplek zal zijn! In de komende maanden wordt het programma vormgegeven, in september start de inschrijving voor de deelnemers.

Onderwijsgeschillen organiseert informatieverstrekking over medezeggenschap vanuit een neutrale positie. Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning, verwijzen wij u graag door naar de betrokken organisaties:
een organisatie voor ouders of leerlingen
een onderwijsvakorganisatie
een organisatie voor bestuur of management

Reactie van de FvOv/NVOP op dit bericht:

Bestuur FvOv betreurt einde project Versterking Medezeggenschap
Het project Versterking Medezeggenschap was een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen bij medezeggenschap: personeel, ouders, leerlingen én schoolleiders en heeft in de afgelopen jaren, juist door die combinatie, veel waardevolle trainingen gegeven en materiaal ontwikkeld. De ervaringen zijn zeer positief en hebben op veel plaatsen de cultuur en structuur van de medezeggenschap verbeterd.

Remko Littooij, stuurgroeplid namens de FvOv:

‘Met het stoppen van de subsidie voor de activiteiten uit dit project verdwijnt een belangrijke en onafhankelijke partij die veel ervaring heeft opgebouwd en medezeggenschapsraden en schoolleiders goed wist te vinden en te bedienen. We maken ons zorgen over het vervolg van de activiteiten in de nog zeer onduidelijke constructie voor de toekomst en betreuren het dat de minister voor onderwijs gekozen heeft voor een aanbesteding in plaats van het voortzetten van de subsidierelatie met het project.’