NVOP
De NVOP (Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel) is een kleine vakbond voor werknemers werkzaam in het onderwijs. Klein maar krachtig wat zich uit in korte lijnen en daardoor een uiterst efficiënte behartiging van de belangen van de leden.

Geen glossy magazines maar een no-nonsense infobulletin. Geen geharnaste opvattingen maar overleg op basis van: ‘ de kracht van het argument’. Geen lange wachttijden voor de beantwoording van vragen, onze specialisten en juristen staan in de startblokken.

Goed onderwijs begint bij de leraar! (OP)
Gelukkig is iedereen in Nederland het er over eens: de leraar in de klas maakt het verschil. Kwaliteit voor de klas begint met professionele ruimte voor de leraar om samen met collega’s het onderwijs vorm te geven. De lestaak geeft ruimte voor een goede voorbereiding en aandacht voor alle leerlingen. Daarnaast moet er ook voldoende tijd zijn om de eigen professionalisering op te pakken. Om goede docenten te werven en te behouden zijn moderne, aantrekkelijke, arbeidsvoorwaarden onontbeerlijk. Zowel aan de cao-tafels, in de Onderwijscoöperatie en in alle overige externe contacten probeert de NVOP hier, in samenwerking met andere partijen, vorm en inhoud aan te geven.

Onderwijs kan niet zonder ondersteuners! (OOP)
De onderwijsondersteuner levert dagelijks een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. De conciërges, (technische) onderwijsassistenten, administratief personeel en andere ondersteuners hebben recht op goede arbeidsvoorwaarden. Ook voor de ondersteuner is het van groot belang te investeren in de eigen professionaliteit. Extra aandacht moet er worden besteed aan de doorgroeimogelijkheden van de ondersteuner door loopbaanpaden voor specifieke categorieën te ontwerpen.