Facts & figures professioneel statuut

geplaatst in: Uncategorized | 0

In het professioneel statuut zijn afspraken vastgelegd over zeggenschap en verantwoordelijkheid van leraren binnen de school. Het statuut is geen doel op zich: het gaat er om dat leraren en schoolleiding het gesprek voeren en samen bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is een continu proces dat per school verschillend kan worden ingevuld. De schoolleiding heeft hierin een faciliterende rol.

Afspraken kunnen gaan over bijvoorbeeld:

  • Inspraak op de inhoud van de lesstof;
  • Middelen die gebruikt worden voor de lessen;
  • Hoe de lesstof wordt aangeboden.;
  • De pedagogisch didactische aanpak;
  • Begeleiding van leerlingen;
  • Contacten met ouders;
  • Teamscholing/professionalisering.

Lees meer in deze download en download de poster