Over de tweede correctie in 2020 en de adviestabel met data!

geplaatst in: Uncategorized | 0

Het is belangrijk dat al vroeg in het jaar afspraken gemaakt worden voor de organisatie van de examentijd in de scholen! Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat zowel de eerste als de tweede corrector voldoende nakijktijd hebben staan in de adviestabel de data per vak en examen aangegeven wanneer het examenwerk bij wie moet zijn.

De adviestabel examencorrectie 2020 is vastgesteld. Scholen wordt dringend geadviseerd deze tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Aanvullende informatie:

  • de WOLF-data en de verzenddata zijn op elkaar afgestemd;
  • omdat uit enquêtes onder 10.000 correctoren is gebleken dat de eerste correctie gemiddeld meer tijd kost, is voor de eerste correctie meer tijd gepland;
  • bij de correctietijd voor de eerste corrector is de examendag zelf niet meegeteld en de verzenddag wel;
  • bij de tweede corrector is zowel de ontvangstdag als de verzenddag meegeteld.

De adviestabel is samengesteld door de onderwijsvakbonden waaronder de FvOv, de VO-raad met Cito en na advies van het bestuur van PLEXS (platform van de examensecretarissen).

Achtergrondinformatie:
In maart 2019 berichtten wij over de examenbrief van minister Slob aan de Tweede Kamer.