50 praktische tips voor de medezeggenschapsraad

geplaatst in: Uncategorized | 0

Het project Versterking medezeggenschap biedt MR-leden op diverse manieren ondersteuning bij hun werkzaamheden. Dit boekje met nuttige, praktische tips voor het medezeggenschapswerk is er één van. Verkregen uit de dagelijkse praktijk van MR-leden en per onderwerp gerubriceerd. Een boekje voor in de trein, naast het bed, in de docentenkamer, maar vooral voor in de medezeggenschapstas.

Lid zijn van een medezeggenschapsraad is een verantwoordelijke taak. Om het medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren, ben je bekend met de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en de gebruikelijke onderwijstermen en -afkortingen, volg je de ontwikkelingen in het onderwijs en ben je op de hoogte
van zaken die in en om de school(organisatie) spelen. Maar dat niet alleen. Je houdt ook contact met de achterban, bereidt vergaderingen voor, overlegt met het bevoegd gezag en werkt samen met andere MR-leden. Kortom, een flink takenpakket.

We hopen dat deze 50 tips bijdragen tot de versterking van de medezeggenschap op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs!

Het project Versterking medezeggenschap

N.B. Lees voor MR ook GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en waar sprake is van bevoegd gezag: directeur of bestuurder.